L'associació

Girona Percussió! és una associació sense ànim de lucre constituïda a finals de l’any 2003 que pretén ser una plataforma de difusió, trobada i diversió per a tots aquells amants del món de la percussió. L’ associació és fruit de l’interès dels membres de Bloc Quilombo per divulgar la percussió en un sentit més ampli, i apareix com a un espai cultural, obert a totes aquelles persones que estiguin interessades a conèixer aquest món.

Un dels principals motius que ens ha portat a la creació d’aquesta associació és l’intent d’integrar i divulgar totes aquelles manifestacions artístiques i culturals de tot el món relacionades amb l’àmbit de la percussió. Diversitat, intercanvi i mestissatge cultural són aspectes que hauríem de tenir presents, doncs pensem que actuen com a fons de millora per els individus, els grups socials i la humanitat en conjunt. Es tracta, en definitiva, d’aprofitar tot allò que ens puguin aportar els diferents pobles, les diferents cultures: energies, perspectives, aportacions diverses, mitjançant el respecte, el coneixement i la comprensió. Tot això és la millor garantia per al progrés i el desenvolupament de les societats.
CONTACTE
info@blocquilombo.org
+34 623 033 802